Βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου

 

      

     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    
     
  ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 150.000 €
  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΕΤΗΣΙΑ) 30.000 €
  ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 70.000 €
     
ΠΡΟΪΟΝΤΑ    
  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ (4 ΤΥΠΟΙ)  
     
 ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  3 ΕΤΗ  
     
 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ  25 ΤΩΝ 10.000 €  
     
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    
     

     

 

 • ΕΣΠΑ
 • CENER
 • Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
 • Mediterranean
 • Regate
 • Bizgate
 • PV Engineering
 • Converge
 • Anthopoleia
 • Invensys
 • Dimou
 • Predicta
 • Cardel
 • COSME
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Κρέοντος 93, Αθήνα , 10443
Τηλ.πληροφοριών.: 9O11 - 404025

( MEDIATEL - χρέωση σταθ. 1,23 €/1’, κιν. 1,57€/1’
Για υποδείξεις-παράπονα: 214-2148020 )